Kennel Chamiilon

 

Stamtavle "Elin"

 

064 kopi - Kopi (550x389)
Bergrabben`s Ophelia

She-Ri-Dan`s far Sagaland`s Mescal
Int Nord Uch NV-00-05 NORDV- 00-02

VWW-08 Sagaland`s Mescal

Ma-Dei-Ras far Bio-Bios Baron von Sagaland
Int Nord Uch

 Bio-Bios Baron von Sagaland

Barons far Karika of Zlasano
S Uch Karika Of Zlazano
Barons mor Ka-Da-Ka of Zlasano
Fin S Uch Ka-Da-Ka of Zlazano
Ma-Dei-Ras mor Sagalands  Yv-Et-Te
Sagaland`s Yv-Et-Te
Yv-Et-Tes far Zollis Li-N-US
N D Uch Zollis Li-N-Us
Yv-Et-Tes mor Zollis Han-Ne-Krogh
Int N S Uch SV-92 NV-93 Zollis Han-Ne-Krogh
Ina
Mirjabo`s Ina
clay3
Sakya`s Chay-Shang Ching
Shen
Shangri-La`s Nonsuch-Shen-I
Diana
Chaylmolen Diana

Sakya`s Gan-Ya So-Ma

Simpasture Tsing Fu
grace[1]
Jotono`s Dainty Grace